FCA ANNONSER

Välkommen till fiatannonser.se, FCA Sverige


På denna plats, fiatannonser.se, hittar du giltigt centralt annonsmaterial och guidelines från: Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Jeep och Fiat Professional. 

Du kan ladda ned material som t ex annonser, logotypes, teckensnitt och kommunikation & brand guidelines mm.
Innan du laddar ned materialet ska du läsa användarvillkoren för material nedan.
 Användarvillkor

​Vi eftersträvar alltid att informationen på denna hemsida ska vara så korrekt och uppdaterad som möjligt. Fiat Group Automobiles Sweden AB tillåter sig dock att utan förvarning göra ändringar vad beträffar materialet på hemsidan och dess tillgänglighet. 


Innehållet på denna hemsida är i sin helhet skyddat av copyright och får endast användas av auktoriserade Fiat- och Alfa Romeo-återförsäljare. Text, bilder och grafik får endast användas av auktoriserade Fiat- och Alfa Romeo-återförsäljare i enlighet med de av Fiat Group Automobiles Sweden AB angivna reglerna för återförsäljarannonsering. 

Samtliga varumärken, logotyper och servicemärken som visas på denna hemsida, tillhör Fiat Auto S.p.A. i Italien eller tredje part. Det är inte tillåtet att använda, ladda ned, kopiera eller vidareföra dem på något sätt utan skriftligt avtal med Fiat Auto S.p.A. – eller i förekommande fall – tredje part. Innehållet får för övrigt inte reproduceras, ändras, överföras, licensieras eller publiceras helt eller delvis av någon som helst anledning utan att samtycke inhämtats från Fiat Group Automobiles Sweden AB. 

När du besöker Fiat Group Automobiles Sweden AB:s annonssida, accepterar du våra regler utan begräsning eller förbehåll. Vid besök på denna hemsida gäller därför såväl våra regler som aktuell svensk lagstiftning och EU-lagstiftning.